Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Vi belyser Skånes hållbarhetsarbete

Sparbanken Skåne arbetar för ett mer hållbart Skåne. Som bank och stor samhällsaktör har vi både möjlighet och ansvar att påverka vår omvärld. För att bredda kunskapen om utmaningar och insatser på hållbarhetsområdet har vi tagit initiativ till en serie rapporter om hållbarhetsarbete i Skåne.

Mother and child watering kitchen garden. Solar panel in the background

Vår kartläggning

Med start hösten 2023 publicerar banken ett antal rapporter som går på djupet med hållbarhetsarbetet inom olika sektorer och ämnesområden kopplade till vår region. Från och med 2024 kommer banken också att lägga fram en summerande årsrapport om statusen för klimatomställningen i Skåne.

På detta vis kan vi själva bli bättre på att förstå viktiga frågor och behov inom hållbarhetsområdet – och självklart delar vi med oss av detta. Banken har en central roll i den ekonomiska vardagen för både människor och företag, men det är bara tillsammans som vi kan genomföra de nödvändiga förändringarna.

Vår partner i detta projekt är Øresundsinstituttet som står för själva analysarbetet och produktionen av rapporterna.

Publicerade rapporter

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla affärer

Vi vill göra ansvarsfulla affärer och bidra till omställningen.

Socialt ansvarstagande

Det går att göra goda affärer och samtidigt medverka till en
positiv samhällsutveckling.

Hållbar organisation

Sparbanken Skåne vill ta ett stort ansvar för sin påverkan på
omvärlden.

Rapporter

Banken lämnar sedan 2017 en lagstadgad hållbarhetsrapport och sedan 2020 utgör denna en integrerad del av årsredovisningen.

Vår Policy för hållbarhet och hållbarhetsrisker