Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Konton

Pris

Barnsparkonto

Ränta för närvarande: 0,50%
För barn 0-12 år.

Sparkonto Skåne

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,85 %

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,50 %

e-sparkonto

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Aktuella räntor

Framtidskonto

Ränta för närvarande: 0,50 % 
Minsta insättning vid nyöppning är 50 000 kr. Fria uttag.

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %

 

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
För barn och ungdomar 0-20 år.
 

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,90 % på Skogskonto

Skogskonto

Sparkapitalkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Saldo understigande 50 000 kr 0 % 
Saldo på minst 50 000 kr 0 % från första kronan.

Företagskonto

0 % 0-100 000 kr
0 % 101 000-250 000 kr
0 % 250 001-
Kontot gäller även för föreningar.

Placeringskonto Företag

Ränta för närvarande: 0,50 %.

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0%
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.