Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Barnsparkonto

Ränta för närvarande: 0%
För barn 0-12 år.

e-sparkonto

Fria uttag
Räntan för närvarande: 0 %

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Aktuella räntor

Framtidskonto

Ränta för närvarande: 0 % 
Minsta insättning vid nyöppning är 50 000 kr. Fria uttag.

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %

 

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
För barn och ungdomar 0-20 år.
 

Skogskonto

Räntan är för närvarande 0,90 % på Skogskonto

Sparkapitalkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Saldo understigande 50 000 kr 0 % 
Saldo på minst 50 000 kr 0 % från första kronan.

Företagskonto

0 % 0-100 000 kr
0 % 101 000-250 000 kr
0 % 250 001-
Kontot gäller även för föreningar.

Placeringskonto Företag

Ränta för närvarande: 0 %.