Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor privat - inlåningsräntor

Ta del av våra aktuella inlåningsräntor på våra privatkonton och läs mer om hur det fungerar.

Konton

Pris

Barnsparkonto

Ränta för närvarande: 1,30% (från 2023-02-22)
För barn 0-12 år.

Sparkonto Skåne

Fria uttag
Ränta för närvarande: 2,00% (från 2023-02-22)

e-sparkonto

- Fria uttag genom överföring mellan konto
- Räntan på e-sparkonto är för närvarande 1,05 % (från 2023-02-22)

Fasträntekonto

- Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.
- Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.
- Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

Aktuella räntor

Framtidskonto

Ränta för närvarande: 1,30 % (från 2023-02-22)
Minsta insättning vid nyöppning är 50 000 kr. Fria uttag.

Privatkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %

 

Ungdomskonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
För barn och ungdomar 0-20 år.
 

Skogskonto

Räntan är för närvarande 2,45 % (från 2023-02-22) på Skogskonto.

Sparkapitalkonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Saldo understigande 50 000 kr 0 % 
Saldo på minst 50 000 kr 0 % från första kronan.

Företagskonto

0 % 0-100 000 kr
0 % 101 000-250 000 kr
0 % 250 001-
Kontot gäller även för föreningar.

Placeringskonto Företag

Ränta för närvarande: 1,50 % (från 2023-02-22)

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,50% (från 2023-01-25)
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.