Hoppa till huvudinnehåll

Rapporter

Hållbarhet är ett centralt och prioriterat perspektiv i Sparbanken Skånes verksamhet. Banken lämnar sedan 2017 en lagstadgad hållbarhetsrapport och sedan 2020 utgör denna en integrerad del av årsredovisningen. Kring bankens gröna obligationer upprättas en separat effektrapport.

Års- och hållbarhetsredovisning

Banken lämnar sedan 2017 en lagstadgad hållbarhetsrapport och sedan 2020 utgör denna en integrerad del av årsredovisningen.