Hoppa till textinnehållet

Arkeologiskolan

Var med och gräv fram Skånes historia i Uppåkra! Under åkermarken i Staffanstorp vilar Uppåkra – en fornlämning som räknas till Skandinaviens största järnåldersbosättning. Elever i årskurs 5 får chansen att bli arkeologer för en dag och lära sig hur historien skapas genom fynd i marken.

 • I Sparbanken Skånes Arkeologiskola får eleverna prova på att vara arkeologer för en dag. Genom att bland annat gräva, tvätta och dokumentera fynden som de hittar i preparerade grävlådor kommer de att få genomföra samtliga steg som ingår för arkeologer. Här finns chansen att hitta riktiga fynd och vara med och bidra till Uppåkras historia – på riktigt!

  Under besöket kommer eleverna gå en guidad visning och få uppdrag längs vägen.

 • Upplevelsedagen i Uppåkra är kostnadsfri och riktar sig till elever i årskurs 5 i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun.

 • Arkeologiskolan sker september – november 2021. Gör din intresseanmälan för din klass redan nu. Till intresseanmälan.

   

  När du skickat in din intresseanmälan får du först en bekräftelse på att du har gjort en intresseanmälan. Lite längre fram får du ett mail av samordnaren med ytterligare information vad som gäller ert besök. Bokningen är giltig först när du bekräftar ert deltagande via mail till info@energy-travel.se att uppgifterna stämmer.

  Det är viktigt att informationen kring dagen når de ansvariga lärarna som ska delta under besöket.

 • Arkeologiskolan sker under september – november 2021. 

   

  Vi följer utvecklingen av coronaviruset Covid-19 noga. Som det ser ut nu kommer Arkeologiskolan enbart att hållas utomhus. 

  Med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är upplägget anpassat och eventuella förändringar i programmet kan komma att ske.

   

  Samåkning mellan klasser från olika skolor kan förekomma. I dessa fall sitter en klass i främre delen av bussen och en i bakre. Som lärare ansvarar du för att klasserna går av en i taget och håller vederbörliga avstånd.

   

  Arkeolog som guidar på plats samt buss till och från anläggningen ingår i besöket som tar 2,5-3 timmar. Det finns ett förmiddags- och ett eftermiddagspass.

  Det finns möjlighet att äta medhavd lunch på plats om du väljer förmiddagspasset. 

   

  Ansvar och vistelsemiljö

  Vi anpsssar upplevelsedagen efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer allteftersom det kommer ny information. Vi håller avstånd, tvättar händerna och stannar hemma om vi har förkylningssymptom. Detta gäller personal från Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center samt Bussbolaget Energy Travel och givetvis även för lärare och elever. 

   

  Arkeologerna som arbetar på Uppåkra är måna om att alla som besöker platsen ska vara helt friska. Boka om besöket om någon i er klass har sjukdomssymptom. Kom ihåg att fynden legat begravda i över tusen år och enbart 0,2 procent är utgrävt. De ligger kvar och väntar på er tills ni kan besöka oss friska.

   

  Vi delar in eleverna i mindre grupper under grävningen och sållningsmomenten. Matsäck intas utomhus eller vid sämre väder i baracker eller i ett större tält på platsen. Uppåkra Arkeologiska Center har utökat städrutinerna av toalett och övriga ytor.

  Bussarna är försedda med säkerhetsbälten. Lärarens tillsynsansvar gäller under hela utflykten.  

   

  Eftersom vi rör oss utanför en kyrkogård, gäller det att vi visar respekt gentemot anhöriga. Om det är en pågående ceremoni i kyrkan kommer vår personal att göra er uppmärksamma på detta. Vi rör oss delvis på trafikerad väg och en parkering, därmed behöver ni ha extra uppsikt över era elever då vi rör oss till och från de olika aktiviteterna.

   

  Kläder

  Eftersom alla aktiviteter sker utomhus och Arkeologiskolan innehåller blöta moment rekommenderas regnkläder, stövlar och oömma kläder.

 • Så här är dagen upplagd
  Dagen delas upp i två pass med olika inriktning och grupperna körs samtidigt. Det gäller både för- och eftermiddagspassen.

   

  Förmiddagsgrupper

  Bussen hämtar upp på skolan på morgonen för transport till Uppåkra Arkeologiska Center. Respektive klass får en arkeolog som möter upp vid Uppåkra och som därefter lotsar klassen genom spännande aktiviteter. Ankomst till Uppåkra är kl 9.30 då eleverna har en stund för toalettbesök och rast. 

   

  Grupp 1 har arkeologiskola mellan kl 9.40-10.35. Grupp 2 har guidad visning av fornlämningen och får uppdrag längs vägen. Därefter blir det 15 minuters paus och här finns tillfälle för fruktstund. Efter pausen byter grupperna aktivitet som pågår kl 10.50-11.50. 

  Det finns möjlighet för lunch, för de skolklasser som vill under förmiddagen, kl 11.50-12.25.  För de grupper som inte medtar lunch sker aktivitet på egen hand. Om önskemål finns lämnar arkeologerna gärna ut förslag på uppgifter. Tänk på att ni själva tar med mat och dryck. Det finns ingen möjlighet att värma sin mat. Besöket avslutas och bussen går hem kl 12.30.  

   

  Eftermiddagsgrupper

  Bussen hämtar upp på skolan för transport till Uppåkra Arkeologiska Center. Respektive klass får en arkeolog som möter upp vid Uppåkra och som därefter lotsar klassen genom spännande aktiviteter. Ankomst till Uppåkra är kl 12.30 då eleverna har en stund för toalettbesök och rast. Kl 12.45 får grupperna en gemensam introduk-tion. 

   

  Grupp 1 har arkeologiskola mellan kl 13.00-13.55. Grupp 2 har guidad visning av fornlämningen och får uppdrag längs vägen. Därefter blir det 15 minuters paus och här finns tillfälle för fruktstund. Efter pausen byter grupperna aktivitet som pågår kl 14.10-15.10. Besöket avslutas och bussen går hem kl 15.15. 

 • Förutsättningarna kan förändras men vi planerar för att kunna ta emot fyra klasser per dag, 25 elever per klass, (max 28), två på förmiddagen och två på eftermiddagen. Maxantal lärare per klass är 3.

  För att underlätta planeringen och samordna busstransporten är vi tacksamma om skolor med mer än en intresserad klass koordinerar anmälan och anger det i Övrigtfältet. För att vi på bästa sätt ska kunna planera ert besök får ni gärna meddela om det finns elever som har funktionsvariationer.  

   

  OBS! Var noga med att ange antal elever och lärare i intresseanmälan. 

 • Frågor gällande din bokning och busstransporten: Lars Ström, 0708-69 05 53info@energy-travel.se.

   

  För praktisk information om innehållet: Sofia Winge, 0734-29 53 53, Linda Spanier 0734-29 54 15 eller Elias Astour 0760-22 48 98 på Uppåkra Arkeologiska Center.

   

  Frågor om projektet Sparbanken Skånes Arkeologiskola: Malin Grotte, projektsamordnare Sparbanksstiftelsen Finn, 0709-50 21 31,

 • Om platsen ni besöker
  Bussen stannar vid Uppåkra Arkeologiska Center där vår personal möter upp och hänvisar er rätt till Sparbanken Skånes Arkeologiskola. Ni får därefter en stund för toalettbesök, rast och att lämna era väskor i ett tält. Efter en kort introduktion delas ni upp i två grupper/klasser och aktiviteterna sätter igång.

   

  Guidad visning 

  Vi går längs ett gångstråk i ett öppet åkerlandskap. Arkeologen går igenom vad de arkeologiska fynden kan berätta om järnålderns människor i Uppåkra. Förutsättningarna för dagen styr vad den guidade visningen innehåller. På några visningar kan ni se riktiga arkeologer som gräver och på andra får ni besöka en mindre kopia av ett speciellt hus som en gång stod i Uppåkra.

   

  Arkeologiskolan 

  I Arkeologiskolan delas er klass in i sex olika lag. Innan ni börjar gräva, får ni en genomgång om vad som kommer att ske och vad ni behöver för att gräva som en arkeolog. Fynden samlar ni i plastlådor och arkeologen går runt och berättar om era fynd som ni hittar. Det finns både kopior och äkta fynd eftersom vi har lagt dit många av fynden. Det har vi gjort för att visa er vad som kan hittas i Uppåkra och hur man bäst gräver fram dem. Men eftersom det är jord från Uppåkra behöver ni vara extra noggranna eftersom nya arkeologiska upptäckter kan göras!

  Efter grävningen tvättar ni fynden. Ni får också se hur man sållar, det vill säga sprutar vatten på jorden för att lättare upptäcka små fynd som ni annars kan missa. Om förutsättningar finns den dagen ni är hos oss kan ni få prova på att sålla. Oavsett är det viktigt att ni har med er kläder som tål att bli blöta, eller ett extra ombyte.

  Vi avslutar Arkeologiskolan genom att tillsammans sammanfatta vad era upptäckter kan berätta om de som levde i Uppåkra för över 1000 år sedan.

   

  Underjorden (tillfälligt inställd med anledning av coronapandemin)

  Utställningen Underjorden är inomhus i en källarlokal och här tar vi alla av oss skorna. I utställningsrummet har vi försökt skapa känslan av att man är omgiven av jordväggar. I ”jorden” kommer ni att se arkeologiska föremål som till exempel mynt och smycken. Vissa är äkta arkeologiska fynd, andra är kopior. I Underjorden tittar vi på en sju minuter lång film som visas över väggen i olika scener. Filmen handlar om olika Uppåkrafynd och hur de en gång kan ha hamnat i jorden. Filmen har en del ljudeffekter och vid ett tillfälle åskar det och blixtrar. Efteråt finns det tillfälle att titta och känna försiktigt på fynden.

 • Sparbanken Skånes Arkeologiskola är ett projekt som Sparbanken Skåne med ägarstiftelser står bakom. Sparbanken Skåne stödjer föreningsliv, kultur och samhällsutveckling runt om i Skåne. Banken ägs till största delen av tre lokala Sparbanksstiftelser. Dessa tar även hand om vinstutdelning från banken och ser till att pengarna kommer samhället till godo. Med skolprojekten för elever i bankens verksamhetsområde vill vi uppmuntra och lyfta barn och ungdomar i Skåne. Deltagande är kostnadsfritt för skolorna.

Anpassningar pga covid-19

 • Med anledning av covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer är upplägget anpassat och eventuella förändringar i programmet kan komma att ske. Som det ser ut nu kommer Arkeologiskolan enbart att hållas utomhus. 
 • Samåkning mellan klasser från olika skolor kan förekomma. I dessa fall sitter en klass i främre delen av bussen och en i bakre. Som lärare ansvarar du för att klasserna går av en i taget och håller vederbörliga avstånd.
 • Arkeologerna som arbetar på Uppåkra är måna om att alla som besöker platsen ska vara helt friska. Boka om besöket om någon i er klass har sjukdomssymptom. Kom ihåg att fynden legat begravda i över tusen år och enbart 0,2 procent är utgrävt. De ligger kvar och väntar på er tills ni kan besöka oss friska.

Pedagogiskt material

Här hittar du pedagogiskt material som kan användas i samband med ert besök i Arkeologiskolan.