Om Skånes Idrottsledarstipendier

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen. 

Stipendiaten får 7 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 3 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Nominering 15 januari - 25 februari 2022

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har möjlighet att 15 janauri - 25 februari 2022, nominera en kvinna och en man till Skånes Idrottsledarstipendier. 

Utdelning

Stipendiater och föreningar blir kontaktade under våren 2022 när utdelningen ska ske. 

Läs mer på skånesidrottsledare.se