Om Skånes Idrottsledarstipendier

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige är någon gång under sin uppväxt med i en idrottsförening. Ledarna har därmed en stor betydelse för samhällsutvecklingen. 

Nominering och stipendier

Samtliga idrottsföreningar i Skåne har haft möjlighet att, senast den 25 februari 2021, nominera en kvinna och en man till Skånes Idrottsledarstipendier. 

Stipendiaten får 5 000 kr för sina goda ledarinsatser och dennes förening får 5 000 kr för fortsatt satsning på barn- och ungdomsverksamhet.

Med anledning av covid-19

Tidigare år har stipendierna delats ut under en galakväll i Lund men som, på grund av coronapandemin, inte kommer att bli av 2021. Istället blir stipendiater och föreningar kontaktade under våren när utdelningen ska ske.

De nomineringar som gjordes 2020 när stipendieutdelningen ställdes in är inte längre giltiga. Idrottsledaren behöver i så fall nomineras på nytt under nomineringsperioden 2021.

Läs mer på skånesidrottsledare.se