Centrat grundandes 2022 av Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne i syfte att stödja utvecklingen mot hållbara affärer och bidra till ett välstånd i samhället som vilar på en långsiktig grund.

Genom forskning och utbildning i internationell framkant ska framgångsrik omställning för svenska företag skapas, parallellt med ökad konkurrenskraft. Allt i nära samarbete mellan akademin och privata och offentliga aktörer. 

Sparbanken Skåne och bankens ägarstiftelse är engagerade i finansiering, aktiviteter och rådgivande kommitté i centrat.