Hoppa till textinnehållet

Sparbanken Skånes Energikliv

Energiklivet

Vill din förening ta klivet och ställa om till en mer hållbar energilösning? Genom initiativet Sparbanken Skånes Energikliv kan din förening ansöka om ekonomiskt stöd till projekt för energieffektivisering.

För att öka möjligheterna för föreningslivet till grön omställning kan ideella föreningar i bankens verksamhetsområde ansöka om medel till exempelvis solceller på klubbstugan eller ett nytt värmesystem för att bidra till en mer hållbar framtid.

  • Enskilda hållbara projekt kan beviljas medfinansiering upp till 50 procent dock högst 100 000 kronor. Ansökan var öppen 1 – 30 september 2022. Därefter återkommer en ny ansökningsperiod i mars.

Ny ansökningsperiod i mars

  • Sista dagen att ansöka hos våra Sparbanksstiftelser var den 30 september 2022. Ny ansökningsperiod kommer i mars.
  • Var och en av våra ägarstiftelser ansvarar för ett eget geografiskt område, så för att din ansökan ska hamna rätt, se nedan vilken stiftelse som ansvarar för din kommun.

Mer om Energiklivet och ansökan

Det riktade hållbarhetsstödet är skapat av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser och kan ge föreningar möjlighet att minska sin klimatpåverkan och ställa om till ett bättre ekonomiskt alternativ.

Satsningen möjliggörs tack vare sparbanksidén, som kortfattat går ut på att en del av bankens vinst kan återföras till lokala utvecklingsprojekt. Bankens tre ägarstiftelser ansvarar och fördelar pengarna till dem som beviljas stöd. På stiftelsernas hemsidor läser du mer om hur du ansöker och vem som kan få bidrag.

Våra stiftelser