Privatekonomi handlar om mycket mer än siffror. Du behöver du lära dig söka relevant information, planera för olika situationer och göra medvetna val.