Hoppa till textinnehållet

Aktuellt just nu

Stöd i osäkra tider

Tillsammans kan vi bromsa spridningen av Covid-19. Just nu ber vi dig därför att i första hand göra dina bankärenden hemifrån. Läs våra tips och råd om din ekonomi i coronatider.

Mother with two children looking at different devices.

* Apple Pay/kreditkort - Utnyttjat 20 000 kr i kredit till 10,95% (200205), rörlig, återbet på 1 år, årsavg 195 kr ger eff ränta på 11,18%. Entercard är kreditgivare för betal- och kreditkorten.

Nyheter

2021-07-23 08:30

Delårsrapport januari-juni för Sparbanken Skåne

Andra kvartalet 2021 innebar fortsatt ekonomisk återhämtning i Skåne. Sparbanken Skåne har kunnat göra ytterligare återföringar av kreditreserveringar som gjordes tidigare under coronapandemin och redovisar ett resultat före skatt på 233 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 4 procent jämfört med första kvartalet.

2021-07-16 08:00

Ines, 11, hittade sensationellt fynd i Sparbanken Skånes Arkeologiskola

Mellan Malmö och Lund ligger Uppåkra - Nordens största och mest fyndrika järnåldersbosättning. Redan sommaren 2019 gjorde, den då 11-åriga, Ines Roos Bengtsson ett fynd i Sparbanken Skånes Arkeologiskola som nu, efter två år av noggranna analyser, skriver om Uppåkras och Nordens tidigaste historia. Ines hittade en mjölktand, den första mänskliga kvarlevan från järnålderns tidigaste period. Med ”Ines tand” läggs nu ytterligare en viktig pusselbit i historien om Uppåkra.

  • 2021-07-11 09:00
  • 2021-07-09 09:00
  • 2021-06-07 08:30