Hoppa till textinnehållet
Boat and parrott

Bank. Fast på skånska.

Det handlar inte om var du kommer ifrån, eller vad du gör. Om du är ung eller gammal, går i kostym eller blåställ. Att vara skånsk är en inställning. En varm känsla knuten till vår lilla plats på jorden. Vi vill också att våra barn ska ha en bra skolgång och en fritid som får dem att växa. Vi vill också bygga en hållbar framtid samtidigt som hela Skåne frodas. Därför gör vi saker på vårt sätt. Det är inte överdrivet annorlunda, men det är alltid med er skåningars bästa i åtanke. Vi är bank. Fast på skånska. 

Aktuellt just nu

Nyheter

2022-05-30 08:30

Storsatsning på nytt centrum för hållbar näringslivsutveckling

Ekonomihögskolan, LTH och Sparbanken Skåne grundar ett gemensamt centrum för hållbar näringslivsutveckling vid Lunds universitet. Redan till hösten ska centrumbildningen välkomna nya doktorander i olika forskningssamarbeten. I fokus står omställningen till ett mer hållbart samhälle med bibehållen bärkraftig ekonomi, genom samverkan och kunskap.

2022-05-24 07:30

Skånsk konjunktur våren 2022: I stormens öga

2021 var ett återhämtningens år för den skånska ekonomin, men idag är vi i ett nytt läge som kan liknas vid den ekonomiska stormens öga. Företag och hushåll står inför tuffare tider då priserna på energi, bränsle och livsmedel fortsätter att öka samtidigt som ränteläget stiger. Det innebär mindre marginaler för tillverkande företag, högre levnadskostnader för invånarna och i slutänden en förväntad minskad konsumtion och avmattad bostadsmarknad. För en skånsk tvåbarnsfamilj kan kostnadsökningarna innebära utgifter på 6 000 kronor mer per månad. Det visar vårens utgåva av Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne.

  • 2022-05-20 09:00
  • 2022-05-16 09:00
  • 2022-05-06 12:00