Hoppa till textinnehållet

Upplåningsprogram

Här lämnas information om Sparbanken Skånes upplåningsprogram.

Certifikatsprogram

SEK 4 000 000 000 eller motvärdet av därav i EUR

Medium Term Notes (MTN)

SEK 10 000 000 000 eller motvärdet av därav i EUR

Säkerställda obligationer

SEK 30 000 000 000