Hoppa till textinnehållet

Säkerställda obligationer

Sparbanken Skåne erhöll i mars 2017 tillstånd från Finansinspektionen att ge ut säkerställda obligationer, enligt lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer. Banken emitterade sina första säkerställda obligationer i september 2017.

Totalt program Säkerställda Obligationer SEK 30.000.000.000
  2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Totalt utestående volymer, MSEK  21.000 23.108 21.253 20.200 18.700
Rating Standard & Poor's AAA AAA AAA AAA AAA
Kravställd översäkerhet (S&P)  4,45% 2,94% 2,94% 2,94% 2,94%
Nominell Översäkerhet  32,0% 31,1% 31,5% 36,6% 30,5%

Dokument