Diagrammet visar fördelning av belåningsgraden i säkerhetspoolen (loan-to-value) per 2020-12-31, enligt definition av Association of Swedish Covered Bond Issuers, www.ascb.se.