Diagrammet visar fördelning av belåningsgraden i säkerhetspoolen (loan-to-value) per 2021-03-31, enligt definition av Association of Swedish Covered Bond Issuers, www.ascb.se.