Hoppa till textinnehållet

Säkerhetspoolen

Säkerhetspoolen består till 100% av krediter till svenska hushåll i SEK.

Diagrammet visar fördelning av belåningsgraden i säkerhetspoolen (loan-to-value) per 2022-09-30, enligt definition av Association of Swedish Covered Bond Issuers, www.ascb.se.

Data avseende säkerhetspoolen
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Totalt allokerade krediter, MSEK 30.269 27.955 27.590 24.397
Totalt tillgängliga krediter, MSEK 41.981 40.913 39.698 38.273
Likviditetsbufffert, MSEK 25 0 0 0
Viktad genomsnittlig belåningsgrad (LTV) 48,7% 48,9% 48,8% 51,9%
Totalt antal kunder 24.440 23.245 23.010 20.484
Totalt antal krediter 34.896 32.467 32.175 27.786
Totalt antal objekt   24.921 23.725 23.010 21.001
Genomsnittlig lånestolek, SEK  867.396 873.962 857.502 878.031