Genom Sparbanken Skånes ”Positiva projekt” kan grundskolor i bankens verksamhetsområde söka finansiering av aktiviteter utanför ordinarie verksamhet som är positiva för elever och som skapar en extra dimension för lärande och gemenskap. Varje år stödjer banken lokala initiativ inom bland annat lärande, kultur och idrott. Det blir möjligt genom sparbanksidén som bland annat bygger på att bankens överskott ska användas till att åstadkomma en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Varför startade ni Hasslejakten?

- Idén fick jag från en aktivitet som fanns på den skola jag gick på när jag var barn. Hasslejakten liknar den och syftet är att få barnen att hitta glädjen i att röra sig i olika former istället för att sitta framför en skärm. I dagens samhälle är fysisk aktivitet ofta en bristvara hos den växande generationen. Projektet strävar dels efter att hjälpa barnen att hitta sin aktivitet genom att erbjuda olika idrottsaktiviteter men också i lika hög grad till att stimulera spontan aktivitet och vardagsmotion på fritiden.

Hur går det till?

- Genom utmaningen som är en slags poängjakt får, de elever som vill, ett aktivitetskort att samla poäng på under tre månader. Genom att på olika sätt aktivera sig på fritiden får de poäng till exempel genom att spela fotboll eller promenera med hunden. Efter ett visst antal uppnådda poäng belönas deltagaren med till exempel en träningströja eller vattenflaska. Den som deltar har också chansen att vinna fri entré till badhus, bowling- eller padelhall. Utöver enskilda poäng tävlar vi också klassvis och senast fick vinnande klass både klippkort på badhus, bowla och äta tacobuffé.

Vad har du fått för gensvar från eleverna?

- Projektet startade för tre år sedan och vänder sig till elever i årskurs 4-6. Vi har bra uppslutning, bättre för varje år. Barnen kommenterar nu hur de aktiverar sig på sin fritid och det blir tydligt för dem hur mycket de rör sig när det finns nerskrivet på ett papper. Många av eleverna uppger när vi frågar att de har rört på sig mer och minskat skärmtiden under projektet.

Vad har stödet ni fått från Sparbanken Skånes Positiva projekt gjort för skillnad?

- Genom stödet kan vi köpa in saker och upplevelser till utmaningen som gör att eleverna också blir extra drivna att vara med i Hasslejakten. Vi vill skapa positiva upplevelser för barnen i samband med att de rör på sig och jag tror att det kan påverka deras syn på rörelse i framtiden. När jag förstod att vi skolor kunde ansöka om Positiva projekt bestämde jag mig för att komma på en riktigt rolig idé. Jag tycker möjligheten är fantastisk och fler bör tänka efter vad som finns att göra på deras skola. Stödet är ett bra hjälpmedel för att förverkliga idéer för barnens skull.

Läs mer om Positiva projekt som skolor kan söka 15 augusti-15 september.