Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Skånsk konjunktur

Sparbanken Skåne publicerar två gånger årligen rapporten Skånsk konjunktur. Med detta vill vi bidra till ökad kunskap om ekonomi och utveckling i vår region.

Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser den skånska konjunkturutvecklingen utifrån dimensionerna invånare och näringsliv i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och detaljnivå i samtliga 33 kommuner i Skåne.

Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med Øresundsinstituttet. 

Couple at bus station

Ränteoptimism men även tungt konjunkturläge

Riksbankens räntesänkning tidigare i maj har väckt en framtidsoptimism bland såväl de skånska företagen som på bostadsmarknaden. Inflationen närmar sig Riksbankens mål, men samtidigt befinner vi oss på den lägsta punkten i konjunkturkurvan och Skåne är på flera sätt hårdare drabbat än andra delar av landet. Det visar vårens utgåva av rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne.