Skånsk konjunktur är en ny oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Första upplagan lades fram i november 2018, andra publicerades i maj 2019 och den tredje upplagan planeras till november 2019. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå.

Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser och Øresundsinstituttet.

Läs hela rapporten från maj 2019

Läs hela rapporten från november 2018