Skip to content

Ylva Wessén

Styrelseledamot

 1. Utbildning

  Juristexamen
  European Master in Law & Economics
  MiL-programmet MEC57
  Grundkurs i internrevision
  Advanced management course, ICMIF
  Folksam -kundfokuserad affärsutveckling

 2. Arbetslivserfarenhet

  1998-2000 Tingsnotarie, Skövde tingsrätt
  2000-2007 Biträdande jurist och advokat, Advokatfirman Linds DLA Nordic KB
  2007-2016 Chef Risk och Compliance, Folksam
  2016-2019 VVD och chef Koncernstaben, Folksam
  2019-         Koncernchef och VD, Folksam
   

 3. Tidigare styrelseuppdrag

  Svensk försäkrings liv-och skadeutskott
  Fremia
  Folksams forskningsstiftelse
  We Effect

 4. Nuvarande styrelseuppdrag

  Svensk Försäkring
  ICMIF – International Cooperative and Mutual Insurance Federation
  KPA AB
  Folksam Tjänstepensionsförsäkring AB

Ylva Wessén