Hoppa till textinnehållet

Camilla Dahlin

Vice ordförande och styrelseledamot

 1. Utbildning

  Civilekonom, Lunds universitet
  Diverse utbildningar inom bank och ledarskap
  SwedSec licensiering
  Certifierad styrelseledamot, Styrelseakademin
  Certifierad Business4SDGs, change leader

 2. Arbetslivserfarenhet

  1990-1996 Trainee, kontorsarbete, interna utvecklingsprojekt på SEB
  1997–2005 Kontorschef och Företagsmarknadschef Region Östra Småland på SEB
  2005-2006 Företagsrådgivare Nordea Storföretagsenhet
  2006-2011 Företagsmarknadschef Nordea
  2011-2012 Acquisition Manager, Nordea, Private Banking
  2012-2016 VD/CEO FM Industri AB
  2016-2017 Konsult/Entreprenör
  2018-2021 VD/CEO IUC Syd AB
  2021-     Vice VD IUC Syd AB

 3. Tidigare styrelseuppdrag

  Industrikluster IUC Syd
  Industriellt Utvecklingscentrum Syd AB

 4. Nuvarande styrelseuppdrag

  Clemondo Group AB
  Make in Casu AB
  Nilsson Special Vehicles AB
  Sparbanksstiftelsen Finn
  Sparbanken Skåne AB

Camilla Dahlin.