Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Bankledning

Rasmus Roos, VD
Johan Fjelkner, vVD Chef Affärsenheter
Anders Österberg, Chef Stora Företag & Affärsspecialister
Anna Quist, Chef Digitala Kanaler
Helen Göransson, Bankchef Bankområde Nordöstra
Helena Björkman, Bankchef Bankområde Mellersta
Björn Ovander, Bankchef Bankområde Sydvästra
Magnus Larsson, Riskchef (CRO)
Mikael Forsberg, Finanschef (CFO)
Maria Stagmo, Personalchef
Johan Tuvesson, Kreditchef