Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang

Information om banken

Bankens namn
Sparbanken Skåne AB (publ)
Adress Box 204, 221 00 Lund
Telefon 0771-12 20 00
Kategori Bankaktiebolag
Organisationsnummer 516401-0091
FI Institutsnummer 011130