Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Sparbanken Skånes historia

Vetefält.

Sparbanken Skåne har sina rötter i just Skåne. Under sommaren 2014 förenades tre genuina sparbanker under samma namn.

Sparbanken 1826

För många var Sparbanken 1826 känd som Sveriges äldsta sparbank. Från början hette banken Christianstads Läns Spar Bank. Namnet Kristianstads Sparbank antogs när tre sparbanker i Kristianstad fusionerade 1966. Banken bestod av den bankrörelse som växte fram i och omkring 30 sparbanker från 1826 och framåt i nordöstra och västra Skåne. Vid samgåendet hade banken verksamhet i sex kommuner.

Sparbanken Öresund

I affären som bildade Sparbanken Skåne ingick även förvärvet av åtta kontor från Sparbanken Öresund som startade 2010 genom ett samgående mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. De åtta kontoren var ursprungligen en del av Sparbanken Finn som grundades under namnet Sparbanken i Lund år 1833.

Färs & Frosta Sparbank

Färs Härads Sparbank grundades på Övedskloster 1839 och nio år senare bildades Frosta Härads Sparbank på Fulltofta slott. De båda bankerna slog sig samman 1989 och tog namnet Färs & Frosta Sparbank. Tio år senare var banken en av de första i landet att bolagisera verksamheten och bilda ägarstiftelse för att möjliggöra expansion. Vid samgåendet var banken verksam i tolv skånska kommuner.

Sparbanken Skåne idag

Banken har ledningskontor i Lund och verksamhet på 26 kontor i 15 skånska kommuner.