Vi anser att utmaningarna för ett mer hållbart samhälle fångas väl i de globala målen. Sparbanken Skåne stödjer samtliga 17 hållbarhetsmål i Agenda 2030 och sex av dessa mål har identifierats som särskilt prioriterade för banken. Utgångspunkten är en bedömning av hur vi som regional sparbank har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.