Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Samhällsengagemang

Prislista pensions- och försäkringstjänster

Farmor och farfar i trädgården med barnbarnen

Prislistan för pensions- och försäkringstjänster uppdaterades i januari 2018. Vi förebehåller oss rätten att ändra priserna.

Swedbank Pensionsplan

Avgifter och premier för Swedbank Pensionsplan. Med utgångspunkt i Swedbank Pensionsplan finns både färdiga pensionsplaner och helt skräddarsydda pensions- och försäkringslösningar för företag. Bankens rådgivare hjälper dig med en offert utifrån företagets behov och önskemål.

Pris

Avgifter och premier för Swedbank Pensionsplan

 

Pensionssparande:

 

Pensionsplan

240 kr/år och 0,55 procent/år av försäkringens värde upp till 1 000 000 kr och 0 procent/år på värde överstigande 1 000 000 kr.

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

 

Tilläggs- och riskförsäkringar i pensionsplan:

 

Premiebefrielseförsäkring

Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.

 

Sjukförsäkring

Premien beror på försäkringsbelopp, ålder och kön. Om du är näringsidkare påverkas premien inte av kön.

 

Tjänstegrupplivförsäkring TGL

50 kr/mån

 

Olycksfallsförsäkring

Möjlighet att välja på tre olika varianter.

30 pbb – 97 kr/mån

40 pbb – 117 kr/mån

50 pbb – 136 kr/mån

 

Sjukvårdsförsäkring

Premien beror på ålder.

< 36 år – 215 kr/mån

36–45 år – 301 kr/mån

46–55 år – 369 kr/mån

56–65 år – 486 kr/mån

Vi reserverar oss för framtida ändringar.

 

Bankens rådgivare hjälper dig med en offert utifrån din specifika situation. Försäkringsbelopp och ersättnings-nivåer utgår i det flesta fall från aktuellt prisbasbelopp. Prisbasbeloppet (pbb) för 2024 är 57 300 kronor.

Kapitalförsäkring och direktpension

Förutom för placering av företagets pengar kan kapitalförsäkringen användas för att trygga pension för både företagaren och anställda, något som bidrar till att behålla kompetenta och särskilt förtjänta medarbetare.

Kapitalförsäkring och direktpension
Försäkring Avgift/premie Kommentar
Företagskapital Fond
Direktpension Fond
Fast avgift: 120 kr på kapital 0- 500 000 kr (0 kr vid kapital över 500 000 kr)
0,40 %: 0 - 1 000 000 kr,
0,20 %: 1 000 001 - 5 000 000 kr,
0,10 % vid kapital över 5 miljon kr
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.
Företagskapital Depå
Direktpension Depå

0,40 %: 500 001- 1 000 000 kr,
0,20 %: 1 000 001 - 5 000 000 kr,
0,10 % vid kapital över 5 miljon kr

Courtage

Fast courtage för handel via app eller internetbank baserat på affärens storlek: Vid affärer mellan 1 – 25 000 kr tas en avgift på 29 kr ut. Vid affärer mellan 25 001 – 100 000 tas en avgift på 59 kr ut. Vid affärer över 100 001 kr tas en avgift på 99 kr ut. När affärer görs via handläggare blir courtaget enligt prislista för handel via kontor, telefon eller personlig mäklare.

Fullständig prislista

Minsta insättning 500 000 kr.
Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.