Beroende på var i världen din verksamhet befinner sig kan vi erbjuda olika kontolösningar.

Swedbank har egna kontor i Danmark, Estland, Finland, Kina, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge och USA där vi idag kan erbjuda våra kunder konton och andra cash managementlösningar.

Vi ingår också i nätverket Unicash som är ett samarbete mellan ett antal större främst europeiska banker. Syftet med Unicash är att erbjuda cash managementlösningar i de länder vi inte finns representerade. På så sätt får du hjälp med bankaffärer oavsett var i Europa du har din verksamhet. Vi kan även hjälpa till med konton hos andra samarbetsbanker utanför Unicashsamarbetet.

Genom att ha konto i de länder där ditt företag har verksamhet kan du erbjuda dina kunder landets normala betalrutiner. Ditt företag bestämmer när och hur ofta ni ska hämta hem pengarna från utlandet.