Hoppa till textinnehållet

Frågor och svar om internetbanken för företag

Har du frågor om internetbanken för företag? Här hittar du svaren på några vanliga frågor!

Om du har frågor om internetbanken för enskild firma, gå till Internetbanken för enskild firma - vanliga frågor och svar

Beställa rapporter

Överföringar och betalningar

Konton

Kort

Filöverföring

Inloggning

 • För att få hjälp med att logga in i internetbanken kan du använda den Hjälp som finns på sidan för inloggning i internetbanken.

  Du hittar Hjälpen i den svarta menyn högst upp till höger på sidan.

  Inloggning i internetbanken

 • Då har du fått en ny säkerhetsdosa som skiljer på inloggning och signering. Vid inloggning väljer du Appli 1 och vid signering väljer du Appli2 i säkerhetsdosan.

  Något kontrollnummer behövs inte längre eftersom engångskoden som du får vid inloggningen ersätter kontrollnumret och tillhörande svarskod.
   

 • Bankens kunder har börjat använda säkerhetsdosor som skiljer på inloggning och signering. Detta för att banken vill att våra kunder tydligare ska kunna skilja på när de låser upp dörren till banken och när de skriver under till exempel en räkning.

  När du byter ut din säkerhetsdosa ska du fortsätta att signera bankärenden som tidigare, exempelvis en ny mottagare eller en räkning. Men istället för att logga in med kontrollnummer och svarskod kommer du att använda en engångskod som säkerhetsdosan skapar.

  Banken har valt att låta kunder byta till de nya inloggningssättet när dosans livslängd är slut för att göra det så enkelt som möjligt för våra kunder.

 • Om tre felaktiga koder matas in i säkerhetsdosan, spärras/blockeras din dosa av säkerhetsskäl.

  Texten LOCK PIN eller BLOCKERAD syns då i säkerhetsdosans display.

  OBS! Det är viktigt att du inte trycker på säkerhetsdosans knappar när den har blivit spärrad/blockerad eftersom den kan bli totalblockerad, vilket betyder att den ej kan användas mer utan måste bytas ut.

  När säkerhetsdosan har blivit spärrad/blockerad ska den spärrhävas/deblockeras för att du ska kunna använda den igen.

  Det får du hjälp med på telefonbanken personlig service eller på ett bankkontor. Du ansluter dig till telefonbanken i internetbanken eller på närmaste bankkontor. Tjänsten är kostnadsfri.

  Sparbankerna kan ha avvikande tjänster/villkor. Hör med din bank vad som gäller för dig.

  Läs mer om våra säkerhetsdosor

 • Om det visas en batterisymbol i fönstret i säkerhetsdosan behöver du byta batteri. Detta gäller dock inte den ovala eller den stora säkerhetsdosan.

  Du behöver ett CR2032 litiumbatteri som finns i klock- och kameraaffärer.

  Har du försökt att byta batteri och säkerhetsdosan fortfarande inte fungerar är du välkommen in på närmaste bankkontor för att byta ut den mot en ny.

 • Om du behöver du hjälp med hur du använder säkerhetsdosan eller byter batteri i den får du hjälp genom att klicka på länken nedan. Klicka sedan på dosan som du har.

  Hjälp om säkerhetsdosor

 • APPLI är en förkortning för APPLIKATION och är en uppmaning att du ska välja en siffra i dosan.
  Två olika inloggningssätt används för den här dosan. Efter du har angett ditt personnummer, valt säkerhetsdosa och tryckt på Fortsätt visas det inloggningssätt du ska använda;
  -kontrollnummer och svarskod eller
  - engångskod.

  Logga in med kontrollnummer och svarskod 

  1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten.
  2. I fönstret visas nu "PIN". Ange din personliga PIN-kod.
  3. I fönstret visas nu "APPLI". Välj siffran 2.
  4. I säkerhetsdosan ska du nu mata in det värde som presenteras för dig på datorskärmen efter rubriken "Kontrollnummer".
  5. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din svarskod. Knappa in denna på datorskärmen i rutan med rubriken "Svarskod".
  6. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.

  Logga in med engångskod 

  1. Starta säkerhetsdosan med PIL-tangenten. 

  2. I säkerhetsdosans fönster visas nu PIN. Ange din personliga PIN-kod.
  3. I fönstret visas "APPLI". Välj siffran 1.
  4. I säkerhetsdosans fönster ser du nu din engångskod. Mata in den i fältet för engångskod.
  5. Klicka på Fortsätt. Du är nu inloggad.

 • Du får hjälp att byta din trasiga säkerhetsdosa om du besöker något av våra bankkontor i Sverige eller
  ringer telefonbanken personlig service på telefonnummer 0771-12 20 00.

  Kontaktuppgifter till våra bankkontor hittar du på www.sparbankenskane.se/kontor

  Kom ihåg att ha tillgång till den trasiga dosan när du kontaktar eller besöker oss.
   

 • Om du är orolig för att någon obehörig har fått reda på din kod till säkerhetsdosan bör du byta ut den.

  Hur du gör ser du i Hjälpen på inloggningssidan till internetbanken. Se till att välja en kod som du lätt kommer ihåg, men som samtidigt inte är för enkel att lista ut.

  Till hjälp för säkerhetsdosor

 • När du har glömt din kod till säkerhetsdosan är du välkommen att kontakta telefonbanken, personlig service eller besöka närmaste bankkontor för att få hjälp med din säkerhetsdosa.

BankID/e-legitimation

Utomlands

Fonder och värdepapper

Lån

 • Internetbanken för enskild firma är en internetbankslösning som ger enskilda näringsidkare tillgång till både internetbanken företag och internetbanken privat i en och samma inloggning.

 • Historiskt har en enskild näringsidkare alltid tvingats välja mellan internetbanken företag och internetbanken privat. Följden har blivit att man inte har fått tillgång till ett flertal tjänster och produkter som bara finns i internetbanken företag respektive internetbanken privat. Internetbanken för enskild firma förändrar detta och ger tillgång till både internetbanken privat och företag.

 • För alla enskilda näringsidkare men även privatpersoner utan näringsverksamhet men med till exempel föreningsverksamhet, konton i utländska banker eller önskemål om att ge familjemedlemmar behörighet till valda delar av sitt bankengagemang.

 • Om du använder internetbanken privat idag uppgraderar du dig under rubriken Tillval i internetbanken och väljer menyvalet Internetbanken för företagare. All betalningshistorik och inplanerade kontohändelser följer med.

  Du kan också ringa till 0771-12 20 00 eller besöka ett bankkontor för att få hjälp med anslutningen.

 • - Möjligt att sortera ditt engagemang i en privat- och företagsdel  skapar tydlighet och manöverutrymme.

   

  - Möjlighet att dela ut behörighet till annan person att hantera hela eller delar av företagsengagemanget vilket minskar kostnader och sparar tid.


  - Full tillgång till bankens samlade utbud av produkter och tjänster både för privatpersoner och företag.


  - Möjlighet att välja till en rad tillvalstjänster som underlättar företagets verksamhet såsom e-bokföring, filöverföring, utlandstjänster, inköpstjänst, valutaväxling. Du kan också använda samma mottagarlistor och ta emot e-faktura i båda paketeringarna.

 • Du betalar bara för internetbanken företag, f.n. 500 kr/år och 3 kr/plusgiroinbetalning. Internetbanken privat får du på köpet! Företagspriset för plusgirobetalningar gäller oavsett om du väljer att göra dina betalningar i privatdelen eller företagsdelen av internetbanken firma. Majoriteten av fakturautställarna tillhandahåller idag även möjligheten att betala till ett Bankgiro.

 • vår demosida kan du se hur internetbanken firma fungerar. På sidan Välj Startsida hittar du den enskilde näringsidkaren Demo Demosson under Privat och Företag.

 • Du har möjlighet att anmäla intresse till samtliga företags- och privattjänster. Vissa produkter och tjänster startas sedan automatiskt medan andra kräver att en banktjänsteman hjälper dig att komma igång.

  Använder du dig av en företagskopplad säkerhetsdosa finns det begränsningar gällande renodlade privattjänster och privatprodukter. Ring 0771-12 20 00 eller kontakta ditt lokala bankkontor för mer information.

 • Ja, alla med ett svenskt personnummer kan ansluta sig till internetbanken för enskild firma. Förutom för enskilda näringsidkare kan tjänsten även vara bra för privatpersoner med konton i utländska banker eller som har önskemål om att ge familjemedlemmar behörighet till valda delar av sitt bankengagemang.

 • Har du Bankgiro och internetbanken privat idag kan du endast få återrapportering från Bankgirocentralen via brev vilket kostar pengar. När du uppgraderas till internetbanken firma följer befintligt återrapportering med. Ring 0771-12 20 00 eller kontakta ditt lokala bankkontor för att få återrapporteringen elektroniskt och kostnadsfritt direkt till internetbanken firma!

 • All historik följer med kontot. Om kontot är sorterat i företagsdelen visas historiken där och om det är sorterat i privatdelen visas den där.

 • Ja. Vid signeringsmetod Två i förening finns en generell beloppsgräns på 999 999,99 kr per signering. Utöver den generella beloppsgränsen finns, för företagskunder som använder signeringsmetod Ensam, nya beloppsgränser.
  De nya beloppsgränserna är en säkerhetslösning där vi som bank begränsar beloppet vid överföringar och betalningar i internet- och mobilbanken företag.

  Begränsningen kontrolleras per signering och de signerade beloppen ackumuleras per kalenderdygn. Begränsningen gäller per kalenderdygn.

   

  Beloppsgränsen gäller inte:
  • Om signering görs Två i förening
  • Överföringar mellan egna konton i samma bank
  • Betalningar till Skatteverkets BG-nummer 5050-1055
  • Tjänsten e-lönelista
  • Tjänsten Filöverföring
  • Koncernintern överföring inom Koncernkonto

Hitta rätt och systemfrågor

Nya internetbanken företag

Kundcenter företag