Så här gör du

  1. Ladda ner klagomålsblanketten här
  2. Fyll i blanketten så utförligt som möjligt
  3. Spara blanketten på din enhet
  4. Nu kan du själv välja om du vill skriva ut och skicka via post eller e-post till oss


Tänk på att bifoga eventuella andra handlingar som berör ditt ärende.

Post skickas till:

Sparbanken Skåne
Kundombudsmannen
Box 204
221 00 Lund

Väljer du e-post är adressen - glöm ej att bifoga ifylld klagomålsblankett!

Information om hur vi hanterar personuppgifter

Vi använder uppgifterna du fyllt i för att hjälpa dig med ditt ärende.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter