Den Regionala SI-plattformen kan sägas verka i tre faser

I fas 1 reser SI-ledare från högskola/universitet ut till omgivande gymnasieskolor (eller grundskolor) varje vecka och bedriver SI-pass knutna till olika ämnen, till exempel matematik, svenska som andraspråk, kemi, franska eller samhällskunskap. SI-passen hålls för olika program: högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram eller komvux.

I fas 2 startar gymnasieskolan en egen SI-verksamhet där till exempel elever i årskurs tre är SI-ledare inom ramen för sitt gymnasiearbete för elever i årskurs ett.

I fas 3 etablerar gymnasieskolan samarbete med omgivande grundskolor där SI-ledare från gymnasieskolan har SI-pass för grundskoleelever.

Erbjudande till kommunerna från Europeiska SI-PASS centret och Sparbanksstiftelserna

Erbjudandet omfattar ett bidrag uppgående till totalt 100.000 kr/kommun under ett år.

Bidraget är fördelat på tre olika poster:

80.000 kr till en eller flera tjänst/er per kommun. Syftet med dessa medel är att de skall kunna ge utrymme för en tjänst att kunna fokusera på att ta emot SI-ledare (studenter) från högskolan, implementera och förankra SI såväl på gymnasieskolan och eller på grundskolan.

Utbildningsavgift, 10.000 kr, för att kunna delta på en SI-metodhandledarutbildning, anordnad av det Europeiska SIPASS centret, som leder till att man sedan självständigt kanutbilda sina egna SI ledare på skolan.

För att kunna genomföra ett besök för kommunens elever på en högskola i regionen utgår det 10.000 kr.

Motkrav

Motkravet är att kommunen fortsätter att bedriva SI-verksamhet i kommunen med egna medel under minst ett år (ca 20.000 kr/år). Detta innebär framförallt att man är beredd att fortsätta ta emot en SI-ledare från högskolan och betala timsom reskostnad för SI-ledaren

Högskolan står för urval, utbildning, handledning och coachning av SI ledaren både under året då bidraget delas ut och fortsättningsvis.