Allmännyttiga stiftelser

Genom att bilda en allmännyttig stiftelse kan privatpersoner, organisationer, föreningar, samfund och företag bidra med att utveckla vår värld, förbättra levnadsvillkoren för våra medmänniskor, stödja forskning och utbildning, ge aktivt stöd för fredsarbete och verka för en bättre miljö.

Allt fler väljer att bilda stiftelser och engagera sig i utvecklingen av den. Swedbank har lång erfarenhet av att starta, förvalta och utveckla allmännyttiga stiftelser. En stiftelse kan bildas genom anvisningar i ett testamente eller som en gåva. Donatorn är den som har idéerna, viljan att förbättra och stödja allmännyttiga ändamål.

En allmännyttig stiftelses verksamhet kan vara tidsbegränsad men oftast evig. Då är det viktigt att donatorn får stöd och hjälp att hitta rätt ändamål.

Anknuten förvaltning

Din stiftelse kan vara anknuten Swedbank. Då tar vi hand om det praktiska genom att ordna styrelsearbete, administration och förvaltning av kapitalet. Syftet är att du som kund ska få det så enkelt som möjligt.

Insamlingsstiftelser

En insamlingsstiftelse är lösningen för personer, organisationer, föreningar och företag som varaktigt vill samla in pengar till ett eller flera ändamål, till exempel hjälpverksamhet, stipendier inom kultur, natur och idrott.

En insamlinsstiftelse ska ha en styrelse och revisor. Vissa insamlingsstiftelser kan ansöka om ett 90-konto hos Svensk insamlingskontroll.