Allmännyttiga stiftelser

Allmännyttiga stiftelser ska verka under lång tid. Varje år ska bidrag delas ut till ändamålet samtidigt som kapitalet ska behålla sitt reala värde. Bidragen ska normalt komma ur den så kallande löpande avkastningen som vanligtvis är utdelningar på fonder och aktier samt ränteintäkter. Reavinster är normalt inte utdelningsbara. En allmännyttig stiftelse bör därför huvudsakligen ha aktier i portföljen, som över tiden ger den reala värdetillväxten.