Som en del av Sparbanken Skånes säkerhetsarbete använder vi kamerabevakning i och i anslutning till Sparbanken Skånes kontorslokaler. Bankomater i nära anslutning till Sparbanken Skånes kontorslokaler kan också komma att kamerabevakas. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga och utreda brott. Kamerabevakade områden är markerade med skyltar.

Vid misstanke om brott kommer Sparbanken Skåne, förutom bild, även att spela in ljud.

Sparbanken Skånes kamerabevakning utförs med stöd av kamerabevakningslagen och grundas på Sparbanken Skånes berättigade intresse att säkerställa säkerheten och tryggheten för Sparbanken Skånes anställda, kunder och besökare.

Sparbanken Skåne bedömer att bild och i vissa fall ljudupptagningarna utgör en begränsad risk för de registrerades friheter och rättigheter i jämförelse med risken för att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i, eller i anslutning till, Sparbanken Skånes lokaler.

Vid misstanke om brott behandlas personuppgifter för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras. Inspelat material kan komma att lämnas ut till polisen i den utsträckning det är nödvändigt för en brottsutredning

Inspelat material sparas inte längre än 60 kalenderdagar.

Sparbanken Skåne är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen som sker vid kamerabevakning.

Besök vår sida Behandling av personuppgifter för mer information avseende dina rättigheter som registrerad och kontaktuppgifter till oss.