IUC Syd, Industriellt utvecklingscentrum, arrangerar tillsammans med Arbetsmarknadskunskap, skolföreläsningar om de fyra största bristbranscherna i Skåne 2035: vård och omsorg, industri och teknik, livsmedel samt pedagogik. Syftet med projektet är att främja det skånska näringslivet, den regionala arbetsmarknaden och möjliggöra för fler individer att utbilda sig till ett arbete.

- Vi ser att kompetensförsörjningen inte kommer att fungera i framtiden. Alldeles för få söker sig helt enkelt till yrken som samhället behöver vilket innebär en missmatchning som drabbar individen, företagen och samhället. Vi kan inte lägga kompetensförsörjningen i ungdomarnas knä men vi kan åtminstone berätta var det finns schyssta chanser till jobb, säger Max Grym som är klassrumskommunikatör på IUC Syd.

Under turnén våren 2023 når man åttondeklassare som närmar sig sitt gymnasieval. Efter turnén ska eleverna känna till en eller flera av bristbranscherna och för att få bästa möjliga gensvar är föreläsningarna lustfyllda och ger en bredare bild av vilka yrkens som finns i de framlyfta branscherna.

- Många har förutfattade meningar, att exempelvis alla som jobbar inom sjukvård bara har vårdande tjänster, när det i själva verket finns en mängd olika yrken i branschen. När vi har föreläst i skolorna möter vi ofta elever som, efter att ha tagit del av informationen, säger att de kan tänka sig arbeta inom aktuell bristbransch. Vi vill ge ungdomar större möjlighet att äga sin egen resa i framtiden som sen samhället kan gynnas av eftersom vi alla kommer ha ett behov av tjänsterna inom respektive bransch, säger Max Grym.

Sparbanken Skåne är med och stödjer IUC Syds Framtidsturné och genom stödet når satsningen ut till fler skånska kommuner. Banken kan stödja projektet tack vare sparbanksidén, där en stor del av vinsten från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid, ska kunna återföras till utvecklingsprojekt i det lokala samhället.

- Som sparbank vill vi bidra till regionens utveckling och vi ser att missmatchningen är ett problem på många sätt. Rent krasst är det också så att om utbildningarna gapar tomma idag och närmaste åren, så kommer arbetsgivarna att få det ännu tuffare att hitta rätt kompetens i framtiden. Därför engagerar vi oss i Framtidsturnén, säger Anders Österberg, chef för stora företag och affärsspecialister på Sparbanken Skåne.