Hoppa till textinnehållet

SI - Samverkansinlärning i skolan

Youths at a bus stop looking at mobile.

SI är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp, stärka resultat och inspirera till vidare studier. Sparbanken Skåne och bankens ägarstiftelser ställer upp med stöd till de kommuner som vill genomföra konceptet.

Samverkansinlärning i skolan

Samverkansinlärning SI är en verksamhet i gymnasie- och grundskolan som bedrivs av Lärosäten Syd, Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge och Kompetenssamverkan Skåne (KOSS) tillsammans med Lunds universitet.

 

SI är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp, stärka resultat och inspirera till vidare studier. En äldre student håller i veckovisa SI-pass som kompletterar den ordinarie undervisningen i en för eleverna avslappnad atmosfär.

Vinsterna med den Regionala SI-plattformen är att verka förebyggande till att:

  • Bidra till en säkrad en långsiktig kompetensförsörjning
  • Främja breddad rekrytering och inspirera till vidare
    studier
  • Brygga gapen mellan utbildningsstadier
  • Stärka måluppfyllelsen
  • Förebygga avhopp
  • Stimulera färdigheter som t ex kritiskt tänkande, ledarskap, lagarbete, ansvarstagande och självförtroende

Erbjudande till kommunerna från Europeiska SI-PASS centret och Sparbanksstiftelserna

Erbjudandet omfattar ett bidrag uppgående till totalt 100.000 kr/kommun under ett år.

 

Högskolan står för urval, utbildning, handledning och coachning av SI ledaren både under året då bidraget delas ut och fortsättningsvis.

 

Här kan du läsa om hur bidraget är fördelat samt SI-plattformens tre faser.

Mer information

Vill du veta mer eller starta SI-PASS på din skola är du välkommen att kontakta Europeiskt centrum för SI-PASS på Lunds Univerisitet på: 
 
Erbjudandet gäller i följande kommuner: Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge.