Hoppa till textinnehållet

SI - Samverkansinlärning i skolan

Tre tonåringar sitter på en busshållplats och tittar på en mobil

SI är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp, stärka resultat och inspirera till vidare studier. Sparbanken Skåne och bankens ägarstiftelser ställer upp med stöd till de kommuner som vill genomföra konceptet.

Samverkansinlärning i skolan

Samverkansinlärning SI är en verksamhet i gymnasie- och grundskolan som bedrivs av Lärosäten Syd, Region Skåne, Region Halland, Region Blekinge och Kompetenssamverkan Skåne (KOSS) tillsammans med Lunds universitet.

 

SI är en internationellt etablerad modell som syftar till att motverka studieavhopp, stärka resultat och inspirera till vidare studier. En äldre student håller i veckovisa SI-pass som kompletterar den ordinarie undervisningen i en för eleverna avslappnad atmosfär.

Vinsterna med den Regionala SI-plattformen är att verka förebyggande till att:

  • Bidra till en säkrad en långsiktig kompetensförsörjning
  • Främja breddad rekrytering och inspirera till vidare
    studier
  • Brygga gapen mellan utbildningsstadier
  • Stärka måluppfyllelsen
  • Förebygga avhopp
  • Stimulera färdigheter som t ex kritiskt tänkande, ledarskap, lagarbete, ansvarstagande och självförtroende