Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Samhällsengagemang
Glad flicka sitter på en gunga framför ett gult hus

Hållbar Generation

Alldeles för få barn når upp till rekommendationer på 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Vanor skapas tidigt i livet och därför vill vi börja med de yngsta barnen i förskoleålder. Genom projektet Hållbar Generation kan fler barn komma i rörelse tidigt i livet.

Anmälan är stängd

Hållbar Generation för hösten 2023 är fullbokad.

Yrsa, rektor i Svalövs kommun

”Jag upplevde eftermiddagen som mycket inspirerande. Lindas föreläsning var också föredömligt upplagd med rörelse med jämna mellanrum. Jag ser faktiskt mer planerad rörelseaktivitet på förskolorna. Och vid flera tillfällen ser jag ”glädjeglimtar” i ögon hos både vuxna och barn. Det väckte eller aktualiserade också ett intresse för ytterligare kompetensutveckling inom området.”

Vem står bakom projektet?

Bakom projektet står Hållbar Generation och Sparbanken Skåne, genom våra ägarstiftelser. Sparbanken Skåne stödjer föreningsliv, kultur och samhällsutveckling runt om i Skåne. Banken ägs till största delen av tre lokala sparbanksstiftelser. Dessa säkerställer att viktiga beslut fattas lokalt, tar även hand om vinstutdelning från banken och ser till att pengarna kommer samhället till godo.