Hoppa till textinnehållet

Sparbanken Skånes Energikliv

Energiklivet

Vill din förening ta klivet och ställa om till en mer hållbar energilösning? Genom initiativet Sparbanken Skånes Energikliv kan din förening ansöka om ekonomiskt stöd till projekt för energieffektivisering.

För att öka möjligheterna för föreningslivet till grön omställning kan ideella föreningar i bankens verksamhetsområde ansöka om medel till exempelvis solceller på klubbstugan eller ett nytt värmesystem för att bidra till en mer hållbar framtid.

  • Enskilda hållbara projekt kan beviljas medfinansiering upp till 50 procent dock högst 100 000 kronor.
  • Ideella föreningar som äger egen fastighet eller äger byggnad på arrendetomt kan söka medel.
  • Ny ansökningsperiod 1-31 mars 2023.

De får stöd från Sparbanken Skånes Energikliv

Kävlinge Golfklubb, Hässleholms Brukshundsklubb och Höörs Scoutkår är några av de 33 skånska föreningar som får stöd från Sparbanken Skånes Energikliv hösten 2022.

Höörs Scoutkår.

Ny ansökningsperiod i mars

  • Ny ansökningsperiod hos våra Sparbanksstiftelser är 1-31 mars 2023.
  • Var och en av våra ägarstiftelser ansvarar för ett eget geografiskt område, så för att din ansökan ska hamna rätt, se nedan vilken stiftelse som ansvarar för din kommun.

Våra stiftelser