För att främja den positiva utvecklingen av Skåne Nordosts attraktionskraft genom det moderna, utvecklande ledarskapet i företag, delar Högskolan Kristianstad Uppdrag AB ut ett prestigepris i samarbete med Sparbanken Skåne.

Priset för vinnaren blir att få genomgå HKR Uppdrag AB:s mest exklusiva ledarskapsutbildning ”MBA i praktiken” med start i oktober 2019. Värdet av utbildningen är ca 110 000 kr.

Företag, nominera en talang från er organisation

Har ni en ledartalang som är viktig för er organisation? Vill ni att personen skall bli en coachande, drivande och entusiasmerande ledare med god förmåga att motivera samt förmedla mål och vision till medarbetarna? Har personen i fråga förmågan att analysera nuläget samt drivet och förmågan att vara med och utveckla verksamheten? Ser ni att det föreligger en utmaning för personen där en vardagsnära utbildning kunde hjälpa hen att lyckas?

Vilken är målgruppen?

Små och medelstora företag är välkomna att nominera sin Ledartalang. Företaget är beläget i Kristianstad, Hässleholm, Östra Göinge eller Osby kommun.

Hur nominerar ni?

Skriv ett ansökningsbrev där ni lyfter fram varför just er talang borde få möjligheten att genomföra denna utbildning samt vilken utmaning hen står inför. Bifoga ansökningsbrevet samt personens CV och skicka det med e-post till mats.ahlander@hkr.se

MBA i praktiken

HKR Uppdrag AB:s mest exklusiva utvecklingsprogram i framkant som utvecklar dig och din organisation under sju månader på hemmaplan med intryck i resten av livet! Läs mer på Högskolan Kristianstad

Jury

Årets Ledartalang utses genom nomineringar där en jury bestående av Mats Åhlander, HKR Uppdrag AB, Mikael Forsberg, Sparbanken Skåne, Östen Gunnarsson, Sparbanksstiftelsen 1826, Pernilla Blixt, Näringslivschef Kristianstads kommun, Fredrik Persson, Näringslivschef Östra Göinge kommun, Stefan Larsson, Tillväxtchef Hässleholms kommun, Carl-Johan Löwenberg, Tillväxtchef Osby kommun och Malin Wildt Persson, Utvecklingsledare Skåne Nordost är de som slutligen gör valet.

Viktiga datum

  • 31 maj – Senaste nomineringsdag
  • 1 juni-5 juli – Rekryteringsprocess inklusive intervjuer
  • 28 augusti – Slutkandidater intervjuas inför jury
  • 16 september – Prisutdelning på Sverige Bästa Näringslivsdag, stora scenen

Vid eventuella frågor maila

Varmt välkomna att nominera till 2019 års Ledartalang!