Vi och våra ägarstiftelser är två sidor av samma mynt

Varje år används bankens överskott till att, genom olika investeringar, bidrag och stipendier, stötta föreningsliv, kultur och idrott där du bor. Överskottet förvaltas av våra tre ägarstiftelser som ansvarar för hantering och bedömning av projekt och ansökningar samt fördelar pengarna till dem som beviljas stöd. Vi och våra ägarstiftelser utgör på så sätt två sidor av samma mynt i vår gemensamma strävan att åstadkomma en positiv och hållbar samhällsutveckling i Skåne.

Ofta agerar vi tillsammans i gemensamma projekt, men beroende på projektens karaktär och innehåll kan vi även agera var för sig eller i samarbete med andra organisationer. Under Projekt och initiativ samt Utbildning och skola kan du läsa mer om vårt engagemang i Skåne och skåningarna.