Hoppa till textinnehållet

Amorteringsbefrielse för privatpersoner

Många har drabbats eller känner oro för att ekonomin ska påverkas av coronapandemin.

Här kan du ansöka om att pausa amorteringarna för dina lån. Vi kan bevilja tillfällig amorteringsbefrielse för bolån 12 månader, dock längst till och med den 31 augusti 2021, och upp till sex månader för andra lån.

Har du ännu inte blivit drabbad kan det vara bra att tänka på fördelen med att amortera så länge du har möjlighet. Ju mer du amorterar desto mer minskar du ditt lån och dina framtida räntekostnader.

Hur fungerar amorteringsbefrielsen

Så ansöker du

  • Bedömer du att din ekonomi har eller kommer att påverkas av effekterna från coronaviruset covid-19? Fyll då i ansökan längre ner på den här sidan.
  • Om ni är flera låntagare räcker det att en av er ansöker. Genom att skicka ansökan intygar du att ni är överens om att pausa amorteringarna.
  • Kontrollera att dina uppgifter, till exempel lånenummer och personnummer för dig och eventuella medlåntagare är rätt ifyllda.
  • Klicka på Skicka. Du får en bekräftelse på skärmen att din ansökan gått iväg.

Vad händer när du skickat din ansökan?

  • För närvarande tar det cirka 20 vardagar innan du får besked. Vi arbetar så snabbt vi kan för att hjälpa dig.
  • När banken beviljat din ansökan får du en bekräftelse i internetbanken eller via post om du inte har internetbanken.
  • I bekräftelsen framgår vilket datum amorteringsbefrielsen startar för respektive lån.

Bolån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För bolån ansöker du om amorteringsbefrielse i 12 månader, dock längst till och med den 31 augusti 2021, och omprövning kan komma att göras om 6 månader. Beviljas du amorteringsbefrielse gäller den med längsta sammanlagda tid 12 månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Andra privatlån – så länge gäller amorteringsbefrielsen

För andra privatlån ansöker du om amorteringsbefrielse i 6 månader. Ränta betalas enligt avtal under perioden.

Undantag: Du kan inte ansöka om amorteringsbefrielse för bankens betal- och kreditkort här. Om du har frågor om det ber vi dig kontakta EnterCards kundservice.

Om du vill börja amortera igen

Meddela oss så snart du själv tror du kan börja amortera igen. Ring oss på 0771-12 20 00 eller skicka ett meddelande via Kontakten i internetbanken. Du kan även kontakta ditt bankkontor.

Frågor och svar amorteringsbefrielse

Ansökan om amorteringsbefrielse

Formuläret gäller för Sparbanken Skånes kunder. 

Fyll i ansökan om du bedömer att din ekonomiska situation har eller kommer att påverkas med anledning av effekterna från coronaviruset covid-19.

Om det finns medlåntagare

När du skickar ansökan intygar du samtidigt att du har informerat övriga medlåntagare och att ni är överens om att du ansöker om amorteringsbefrielse för era gemensamma lån.

Har du fler än tre medlåntagare?

 

Jag önskar tillfällig amorteringsbefrielse för följande lån

Lånenummer ser du i din internetbank, app eller på din senaste låneavi. Fyll i ditt lånenummer med enbart siffror. Du skriver in ett lån per fält nedan.