På spelplats Vinbäcken i Viby strax utanför Kristianstad gör de sin egen och fria bearbetning av originalpjäsen för att knyta an till vår tid och förutsättningar. Anpassningen till musikteater i en stil har blivit Spelplats Vinbäckens signum. 

Läs mer om dramakomedins innehåll, medverkande skådespelare och musiker samt vilka datum musikalen spelas.

spelplatsvinbacken.se