Bankkort

För alla bankens bankkort gäller samma villkor.

  • Bankkort Mastercard
  • Bankkort Mastercard ung
  • Bankkort Visa
  • Bankkort Visa 2
  • Bankkort Maestro

Villkor bankkort gäller till och med 19 april 2021

Villkor bankkort gäller från och med 19 april 2021

Villkor kortkredit

Tillägg till villkor bankkort Sparbanken Skåne

Betal- och kreditkort

Betal- och kreditkort Mastercard, Betal- och kreditkort Visa

Betal- och kreditkort Mastercard Guld

Betal- och kreditkort Mastercard Platinum