Under hösten 2018 var vi redo att bli granskade, och därför genomgick vi en process som ledde till att vi idag är certifierade som en utmärkt arbetsplats via Great Place to Work®, ett internationellt forsknings-, konsult- och utbildningsföretag som hjälper organisationer att utvärdera och utveckla sin arbetsplatskultur.

När Great Place to Work listar Sveriges och Europas bästa arbetsplatser görs det utifrån globalt testade utvärderingskriterier. Rankningen bygger dels på externa bedömningar av företagens processer och rutiner, men också på undersökningar bland medarbetare och ledning. Det är alltså personalen själv som utvärderat sin arbetsgivare.

I medarbetarundersökningen, som utgör en stor del av bedömningsunderlaget för utvärderingen, anser 89 % av medarbetarna att Sparbanken Skåne är en mycket bra arbetsplats och 94 % känner stolthet över hur vi bidrar till samhället. Vi är enormt glada och stolta över våra fina resultat, och över att vi på kort tid har skapat en arbetsplats där man som medarbetare känner tillit för banken och stolthet över det man gör samtidigt som man trivs med dem som man arbetar tillsammans med.

År 2020 kom vi på sjunde plats för hela Sverige i gruppen stora företag och tog även klivet in på topplistan för Europa på 26:e plats, vilket vi så klart är enormt stolta över. Det är ett ständigt pågående arbete att bli en ännu bättre arbetsplats och det är ett arbete som vi som arbetar här gör tillsammans!