Ett bidrag på maximalt 30 000 kronor betalas ut till aktiviteter som ligger utöver de ordinarie basåtaganden som konceptet innebär. Det kan handla om kringkostnader i samband med introduktionsveckan eller att kommunen önskar utbilda ytterligare en handledare för att minska sårbarheten vid sjukdom eller semester.

Mer om konceptet Sommarlovsentreprenör finns att läsa på www.sommarlovsentreprenor.se

Det är Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826 som står för det ekonomiska stödet. Utöver detta erbjuder Sparbanken Skåne en mentor i varje kommun som deltar aktivt under projektet, exempelvis under introduktionsveckan.

För utbetalning av bidrag ska:

  • konceptet genomföras enligt licens med certifierad handledare
  • konceptet genomföras med projektledare hos kommunen
  • minst 10 ungdomar delta per kommun
  • inspirations- och/eller informationsaktiviteter genomföras inom respektive kommun inför sommaren för att väcka intresse hos målgruppen
  • alla deltagare som fullföljer resa ska delta i en gemensam avslutningsceremoni på Grand Hotel i Lund, som sparbanksstiftelserna bekostar (dock ej transportkostnader)
  • sparbanksstiftelsernas bidrag uppmärksammas i allt informationsmaterial såsom ”i samarbete med Sparbanken Skåne”

Bidrag från stiftelserna påverkas inte av eventuellt bidrag från Region Skåne.