Våra tre ägarstiftelser säkerställer att en stor del av bankens vinst går tillbaka till projekt och aktiviteter som gör nytta här i Skåne. Tillsammans äger Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826 hela 78 procent av Sparbanken Skåne. Resterande 22 procent ägs av Swedbank. Ett starkt lokalt ägande innebär att viktiga beslut om banken fattas här i Skåne.

Satsningar kopplade till lärande och idrott, för framförallt barn och ungdomar, ligger oss varmt om hjärtat. Genom våra ägarstiftelser jobbar vi för en hållbar samhällsutveckling. Stiftelserna driver ett antal projekt och även flera samarbetsprojekt, till exempel Skånes Idrottsledarstipendier, En dag med gårdens djur och Positiva Projekt.